Partners

Partners in projecten

#delenisvermenigvuldigen

Projectpartners realiseren samen projecten die bijdragen aan het duurzaam versterken van het ondernemersklimaat in Deventer. Iedere (startende) ondernemer of andere initiatiefnemer kan een projectidee inbrengen. Afhankelijk van doel en reikwijdte vinden partners elkaar en eventuele financiering om het projectidee tot uitvoering te brengen.

Het Ondernemershuis kan verbindingen tussen partners tot stand brengen en/of als projectpartner een rol spelen. Via haar uitgebreide eigen netwerkin de stad is het Ondernemershuis vaak snel op de hoogte van nieuwe interessante projecten en/of ideeen en kan dan haar diensten aanbieden of faciliterend optreden.