Ondernemers helpen elkaar

 
Lokale helden die hun kennis delen: dat is de basis van het project Ondernemers voor ondernemers (in de binnenstad van Deventer) waarin wij starters en ervaren ondernemers in de detailhandel bij elkaar brengen. Denk hierbij aan een ervaren winkelier die optreedt als sparringpartner voor de startende ondernemer om alles te bespreken waar deze ondernemer mee te maken krijgt of tegenaan loopt en deze van goede adviezen te voorzien. 
Door deze gedreven ondernemers uit de binnenstad van Deventer bij elkaar te brengen, versterken we het ondernemersnetwerk in de binnenstad en komt er ruimte voor verdere groei.

Zowel ervaren als startende ondernemers kunnen zich aansluiten bij dit project om zo maximaal van elkaar te leren. Het project wordt ondersteund door Peter Brouwer, binnenstadsmanager van de gemeente Deventer en is onderdeel van het Plan van Aanpak voor de binnenstad. Kijk voor meer informatie hierover op startjewinkelindeventerBekijk hier de folder.
  

Projectpartners
Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM), bestaande uit MKB Deventer, Horeca Nederland afdeling Deventer, vastgoedeigenaren (VCOD), VVV en historisch-culturele instanties.

Contactpersoon Ondernemershuis 
Anne Kemmink

 

UPDATE  December 2017

Binnenstadsmanager Peter Brouwer over buddyproject voor ondernemers

Hoe kwam dit project tot stand?
Peter Brouwer: ‘Een jaar geleden is er een Plan van Aanpak (PvA) voor de Deventer binnenstad vastgesteld, dat bestond uit een viertal thema’s. Eén van die thema’s was leegstand en ondernemerschap. Het aanpakken van de leegstand in de Deventer binnenstad is belangrijk, maar nog beter is het om leegstand te voorkomen. Daarom hebben we ervoor gekozen is om de startende ondernemer, waarvan we er veel hebben in Deventer, beter te begeleiden. Door ze goed te coachen over een langere periode kunnen we bereiken dat die ondernemer er over vijf jaar nog zit.’

Wanneer is de start?
‘Met de uitvoering van dit thema zijn we dit najaar begonnen door het zogenoemde buddyproject op te starten met een viertal ondernemers dat zich al in een eerder stadium had opgegeven. Anne Kemmink en ik doen de organisatie. Er is een budget beschikbaar gesteld vanuit de stichting SDBM en de provincie Overijssel.’

 

‘Anne Kemmink en ik vormen de organisatie’

 

Hoeveel ondernemers kunnen er meedoen?
‘We beginnen met drie buddy’s, ondernemers die starters onder hun hoede gaan nemen en vier winkels die gebruik gaan maken van die buddy’s. Nu het zeker is dat er een binnenstadsfonds komt en er dus veel draagvlak is en financiering voor alle binnenstadsprojecten, gaan we dit programma zeker uitbreiden naar een tiental deelnemende ondernemers. Ik denk dat een buddy twee of drie ondernemers onder zijn/haar hoede kan gaan krijgen.’

Hoe ziet het project eruit?
‘De beide partijen zullen af en toe bij elkaar gaan zitten, maar een buddy is vooral iemand waar onervaren ondernemers even binnen kunnen lopen of bellen om te sparren. Voor dit project trekken we een jaar uit. In die periode houden we deelnemers en andere belanghebbenden op de hoogte middels website en nieuwsbrief. Daarna is er weer ruimte voor nieuwe ondernemers want het is de bedoeling dat dit een permanent project wordt.’

Hoe gaat het verder met de binnenstad?
‘We zijn het programma Plan van Aanpak aan het afronden, nu ook het laatste actiepunt, het opzetten van een groot binnenstadsfonds, is gelukt. We hebben onder meer nieuwe ondernemers aangetrokken, het hele acquisitieprogramma draait, er zijn twee nieuwe verenigingen opgericht, de website www.startjewinkelindeventer.nl  is in de lucht. Het vervolg op het PvA is er ook al; het businessplan voor de komende vijf jaar staat integraal op de website www.sdbm.nl.’ 

Contact
Meer weten over het buddyproject voor ondernemers in de binnenstad of zelf deelnemen? Neem dan contact op met Anne Kemmink, bedrijfsadviseur bij het Ondernemershuis, anne_kemmink@outlook.com

 

Interview: Peter van den Boom

Terug naar het overzicht
Local Heroes Sharing Knowledge