Stormink-leerlingen begonnen eigen bedrijf

Eind december 2016 zijn leerlingen van de onderbouw van Het Stormink gestart met een bijzonder lestraject. Een gezamenlijk initiatief van het Ondernemershuis Deventer, MKB Deventer en Rabobank Salland. De bedoeling is om leerlingen al op jonge leeftijd te laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken wanneer je een eigen bedrijf wilt gaan beginnen. 

De lessen

De leerlingen werden verdeeld in 13 groepen. Die groepen volgden elk vijf workshops: ‘Business Model Canvas’ via Coconcepting; ‘verdienmodellen/finance’ via de Rabobank; ‘marketing/sales’ via Personal Sense en twee werksessies. Elke groep werd geadopteerd door een Deventer ondernemer. Die fungeerde tijdens het project, dat liep tot aan de zomervakantie van 2017, als mentor, vraagbaak en begeleider.

Het project was geïntegreerd in het lesprogramma van Het Stormink. Leerlingen kregen van de leerkracht Nederlands een cijfer voor het ondernemingsplan (schrijfopdracht) en de pitch (presentatieopdracht). Hetzelfde gold voor het vak economie. De opdrachten in dit project vervingen dus een aantal reguliere schoolopdrachten.

Pitch

Op 7 maart 2017 hebben de ondernemers in de dop hun plannen voor een jury, met onder anderen een vertegenwoordiger van Rabobank Salland, gepitcht. Daarna startten de meest kansrijke jonge ondernemers hun bedrijf.

Projectpartners
Het Stormink (onderwijs)
Rabobank (ondernemers)

Contactpersoon Ondernemershuis
Marco van Zalingen

 

Terug naar het overzicht
Project 1