Nieuws - 22 april 17

Project Ondernemers voor Ondernemers

Project Ondernemers voor Ondernemers koppelt ervaren winkeliers aan starters.

Anne Kemmink roept ondernemers op zich te melden

=== 

Oproep

Bent u een ervaren winkelier in de Deventer binnenstad?
Vind u het leuk om een uur per maand een startende collega te adviseren en coachen? Neem dan contact op met Anne Kemmink, anne@ondernemershuis-deventer.nl

Bent u onlangs een onderneming in de binnenstad begonnen en kunt u wel wat hulp gebruiken van een ervaren collega? Neem dan contact op met Anne Kemmink, anne@ondernemershuis-deventer.nl

========

In 2016 is er een Plan van Aanpak opgesteld om de economische functie van de binnenstad van Deventer verder te versterken. De binnenstad moet meer gaan bruisen, de samenwerking tussen partijen verbeteren en de leegstand moet verminderen.

Het Plan van Aanpak voor de binnenstad is omarmd door alle betrokken partijen. Ook de gemeente en de Deventer politiek staan vol achter het plan. Met de provincie is contact over ondersteuning met kennis en middelen. Het Plan van Aanpak bestaat uit een achtpuntenplan. Een van de initiatieven is het koppelen van ondernemers en kennis. En dat is wat Anne Kemmink voor de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM) nu gaat oppakken.

Bedrijfsadviseur

Anne Kemmink (34) is HR-adviseur bij Syntus en als bedrijfsadviseur voor startende ondernemers sinds 2015 verbonden aan het Ondernemershuis. ‘Ik heb geen specialisme maar ben breed georie╠łnteerd. Ik krijg ondernemers aan mij bureau die ik prikke- lende vragen stel over hun concept of marketing. Ik laat ze daarbij logisch nadenken. Hoe haal je klanten binnen? Hoe realistisch is het idee dat je hebt? Ik vind het belangrijk dat je als ondernemer

in staat bent om als een buitenstaander naar je eigen bedrijf te kijken en dan te constateren dat ondernemen rendabel kan zijn. En dus niet omdat jij het nou toevallig zo leuk vindt.’

Ervaren winkeliers helpen starters

‘Deventer is een stad met een prachtige binnenstad vol ervaren ondernemers die al jaren een goedlo- pende winkel runnen. Daarnaast kiezen nog steeds veel startende winkeliers ervoor om hun winkel te vestigen in Deventer. Helaas zien we dat veel startende ondernemers het moeilijk hebben. We denken dat deze startende winkeliers er baat bij hebben om regelmatig contact te hebben met een ervaren ondernemer. Een sparringpartner om verschillende thema’s mee te bespreken.

Het doel van dit project is om een netwerk op te zetten waarbij ervaren ondernemers worden verbonden aan een startende ondernemers; Ondernemers voor Ondernemers. Op deze manier ontstaat er een samenwerking waar beide partijen van kunnen leren. Dit versterkt het netwerk in de binnenstad en maakt het mogelijk om samen te groeien.’

Zelf de stad in

Als geboren en getogen Deventerse is Anne erg betrokken bij het wel en wee van haar stad. ‘Dit project past echt bij mij.

Ik ga zelf ook flyeren in de binnenstad. Ik wil de ondernemers persoonlijk benaderen door even binnen te lopen. Dan kan ik het idee mondeling toelichten en direct vragen waar ze behoefte aan hebben. Die input kan het project ook nog vormen. Aan de ene kant zoeken we starters die baat hebben bij advies, ondersteuning en iemand waaraan ze vragen kunnen stellen in de opstartperiode en aan de andere kant hebben we ervaren ondernemers nodig die het leuk vinden om starters te helpen.’

Kick-off bijeenkomst

‘We willen 2017 gebruiken om dit project op te bouwen en vorm te geven. Ik zou het leuk vinden om met een eerste groep gei╠łnteresseerde onderne- mers een kick-off bijeenkomst te houden. Dan kunnen we de behoeftes op elkaar afstemmen. Daarnaast kunnen we dan een structuur aanbren- gen zodat we kunnen voorkomen dat ervaren ondernemers de hele dag door bestookt worden met vragen van startende collega’s. We kunnen hier bijvoorbeeld een vast uur per maand voor reserve- ren. Ik hoop van de deelnemende ondernemers ook te horen waar behoefte aan is zodat we het project op maat kunnen maken. Misschien is het handig om ondernemers in dezelfde branche aan elkaar te koppelen.’

Niet eenmalig

Anne vindt de laagdrempeligheid van het project belangrijke voorwaarde om het tot een succes te

kunnen maken. ‘Het moet iets overzichtelijks blijven; ervaren onderne- mers moeten niet teveel tijd kwijt zijn om collega’s net dat steuntje in de rug te kunnen geven. Daarbij hoop ik dat dit project op termijn zichzelf kan gaan bedruipen. Zodat de startende ondernemer van nu straks de ervaren ondernemer kan zijn die als vanzelfsprekend een nieuwe starter weer op weg wil helpen.’

Voordelen

‘Ik denk dat zowel startende als ervaren ondernemers wat van elkaar kunnen leren en dat beiden baat hebben bij veel succesvolle onderne- mingen, zodat de leegstand in de binnenstad kleiner wordt. Zo kan de Deventer binnenstad voor iedereen nog aantrekkelijker worden.’

Dit hele artikel staat in het MKB Magazine van april 2017 op pagina 48 en 49.

MKB magazine

 

 

Terug naar het overzicht