Nieuws - 17 oktober 17

Ondernemershuis zet in op co-creatie en slimme samenwerkingen

Ondernemershuis zet in op co-creatie en slimme samenwerkingen

 

Het Ondernemershuis begeleidt veel startende en gevestigde ondernemers en ziet dat de rol van ondernemingen in de samenleving sterk verandert. Het sociale aspect wordt steeds belangrijker. Bestuursleden Arnold Klunder, teammanager detailhandelsopleidingen Apeldoorn, Deventer en Zutphen van ROC Aventus en André Roos, directeur Saxion Centrum voor Ondernemerschap, over hoe het Ondernemershuis omgaat met de dilemma’s en dynamiek in onderwijs- en ondernemersland. 

Sinds wanneer zitten jullie in het bestuur?
Arnold Klunder: ‘Vanaf het begin, toen het nog Startershuis heette en er alleen mensen vanuit een uitkeringssituatie werden begeleid.’ André Roos: ‘Ik werk sinds een jaar bij Saxion, mijn voorganger was ook bestuurslid. Dit past mij perfect want ik heb veel met sociaal ondernemen.’ Klunder: ‘We hebben een inbreng vanuit onze disciplines, het middelbaar en hoger onderwijs. Roos: ‘Ik vind dit bestuur een hele mooie mix van onderwijs en verschillende soorten ondernemers. We maken daarnaast goed gebruik van de expertise binnen de gemeente, hier hebben we de drie o’s te pakken; overheid, ondernemers en onderwijs. Samen zijn we in staat om het Ondernemershuis haar sociale functie te laten vervullen en daarin te vernieuwen.’
Klunder: ‘Het Ondernemershuis is de kraamkamer in die vernieuwing; wat kan ondernemers helpen, wat is er nodig, wat bieden we nog niet aan? We werken goed samen met andere partijen; het GROS, Sallcon en MKB Deventer; wij helpen de mensen graag op hun weg naar het ondernemerschap.’ Roos vult aan: ‘Of we helpen ondernemers in zwaar weer of die een volgende stap willen maken.’ 

Hoe bereik je al die ondernemers?
‘Die weten nu al steeds beter de weg naar ons te vinden,’ ziet Klunder. ‘We geven veel workshops, er is het jaarlijkse drukbezochte Startival. Het GROS en MKB Deventer verwijzen naar ons door. We hebben ook een netwerk van coaches.’ Roos: ‘Het mkb is ook in het bestuur vertegenwoordigd, dus korte lijntjes. We zijn dus actief op verschillende niveaus in de samenleving.’ Klunder: ‘De verhuizing naar de nieuwe locatie met veel bedrijvigheid is ook een prima impuls.’

Saxion en Aventus herbergen potentiële ondernemers. Hoe spreek je die aan?
‘Het ondernemerschap binnen het mbo moet weer een beetje wakker gekust worden,’ concludeert Klunder. ‘Starten als detaillist is vanwege de forse investering en al die winkelketens erg lastig. Je hebt veel kapitaal nodig en er is veel concurrentie. We richten ons steeds meer op mensen die een ambacht verstaan. Voor mbo’ers moet het laagdrempelig zijn om een onderneming te beginnen. Wij gaan volgend jaar starten met ondernemersopleidingen waarbij mensen met een niveau 3-opleiding een niveau 4-kopjaar “Ondernemerschap” kunnen volgen. Er komt immers veel bij kijken bij het ondernemerschap en je moet ook durf hebben. Binnen onze mode-opleiding zie je dat het ondernemerschap al steeds normaler wordt. Ontwerpers en stylisten zijn vaak freelancers. Ook in andere ‘nieuwe ambachten’ wordt ondernemerschap steeds gewoner.’

Incubator Enschede
Roos: ‘Saxion heeft op 7 september in Enschede een nieuwe incubator geopend waar onze studenten en alumni worden geholpen met het starten en laten groeien van hun bedrijf. 

We bieden daarnaast werkplekken een netwerk met ondernemers, kennis en ervaring, training en financiering. Dat willen we in Deventer en Apeldoorn ook gaan doen. Wij kijken daarbij naar plekken waar ondernemerschap vorm kan krijgen buiten de schoolgebouwen en dan is een locatie zoals waar het Ondernemershuis nu zit erg interessant.’ Klunder: ‘Het zou goed zijn als het mbo bij de incubator aanhaakt. ‘We hebben ook ondernemende docenten nodig,’ vult Roos aan, ‘en dat vraagt continu ontwikkeling.’
Roos ziet het zo: ‘De incubator vormt het grijze gebied tussen de school en de samenleving. Waar studenten en ondernemers elkaar ontmoeten. Ondernemend gedrag zit in de mensen maar je moet het verder ontwikkelen. Klunder stemt in: ‘Bij sommige leerlingen zie je dat ze het in zich hebben. Geef ze de ruimte en ze komen er wel. Zet een aantal studenten buiten de schoolmuren bij elkaar om een probleem op te lossen en je krijgt de meest trendy en oorspronkelijke ideeën.’

Welke rol kan het Ondernemershuis spelen?
Roos: ‘Saxion wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen en doet dat onder andere vanuit het Centrum voor Ondernemerschap in samenwerking met het Ondernemershuis, dat interessante projecten ontwikkelt en we kunnen zo van elkaar leren. Neem onze alumni. Deze afgestudeerden hebben een aantal jaren bij een baas gewerkt en voelen een drang om zelf te gaan ondernemen. Dat kunnen het Ondernemershuis, dat immers veel ervaring met volwassenen heeft en Saxion, dat prima weet hoe je studenten begeleidt, best samen oppakken.’ 

Wat gebeurt er met de schooluitvallers?
Roos: ‘Tussen de uitvallers van het schoolsysteem zitten ook potentieel goede ondernemers. Ik denk dat Saxion en het Ondernemershuis juist voor die ‘dwarsdenkers’ iets kunnen betekenen.’ Klunder: ‘Voor de uitvallers hebben we het project gameification opgezet. ‘Zij mogen met een probleem ‘uit de stad aan de slag en dat levert nu al geweldig oorspronkelijke en zeker ook realiseerbare oplossingen op. Dan kan een probleem ook een goedlopend project worden.’ Roos: ‘Er zijn veel ondernemers die hun school niet hebben afgemaakt. Op 7 september heeft Saxion de Topondernemersregeling gelanceerd, bedoeld om schooluitval tegen te gaan. Hiermee kan men studie en onderneming beter combineren. Ondernemende studenten krijgen zo erkenning en tegelijkertijd helpen we ze om toch hun opleiding af te maken.’

Wat brengt de toekomst het Ondernemershuis?
Roos: ‘Het Ondernemershuis had en heeft een duidelijke sociale functie. Maar we willen als bestuur steeds nadrukkelijker naar de private kant gaan kijken. De samenleving gaat immers ook die kant op. De overheid regelt niet alles meer. Ondernemers kunnen niet alleen met hun eigen bedrijf bezig zijn maar ook met wat ze voor toekomstige ondernemers kunnen betekenen. Daar kunnen beide partijen veel van opsteken.’
Klunder: ‘Ondernemingen worden steeds meer van ons allemaal en gaan ook het daarbij behorende gedrag vertonen. Het sociale karakter van een ondernemingen worden steeds belangrijker. We moeten ook aandacht besteden aan ondernemers die groeien en behoefte hebben aan nieuwe medewerkers. Het Ondernemershuis moet van de stad zijn. Er niet alleen zijn om ondernemers helpen maar ook om de lokale economie te versterken. En last but not least: het is belangrijk hoe de nieuwe regering met het zzp-schap om zal gaan. Dat gaat veel invloed hebben op ondernemers en hun kansen.’ 

 

Terug naar het overzicht
Ondernemershuis zet in op co-creatie