Nieuws - 18 mei 17

Aantrekkelijke voucherregeling

Aantrekkelijke voucherregeling voor startende ondernemers

De provincie Overijssel heeft een subsidieregeling voor startende ondernemers waarvan je het hele jaar 2017 gebruik kunt maken. De subsidie bestaat uit een bijdrage voor de inhuur van een coach voor de verbetering van je ondernemerskwaliteiten en vaardigheden. De maximaal uit te keren subsidie bedraagt 1000 euro per aanvrager.

Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden aan de subsidieverstrekking. De provincie definieert voor deze regeling een startende ondernemer als iemand die gevestigd is in Overijssel en minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar geregistreerd staat in het register van de Kamer van Koophandel. Ook als je deelneemt aan het IkStartSmart-programma van de Kamer van Koophandel (www.ikstartsmart.nl), kun je een aanvraag indienen.

Enkele belangrijke voorwaarden om deel te nemen:

 • Je eigen bijdrage bedraagt ten minste 100 euro;
 • Je moet een coach, een professionele deskundige, inhuren;
 • De coaching heeft betrekking op immateriële, instrumentele of informatieve ondersteuning;
 • De coaching vind een-op-een plaats;
 • De coaching draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling;
 • De aanvraag heeft geen betrekking op vakinhoudelijke scholing.

  Aanvraag

Op de website van de provincie Overijssel (www.overijssel.nl) vind je een digitaal aanvraagformulier. Je moet ook een aantal bijlagen meesturen:

 • Een getekende offerte waaruit blijkt waarvoor je de coaching wilt inzetten en waaruit de kosten voor coaching blijken;
 • Een bewijs van bankrekening;
 • Verleningsbrieven als je organisatie eerder deminimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing);
 • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult als gemachtigde.

Er is wel een subsidieplafond. Als je gebruikt wilt gaan maken van deze regeling is het dus handig om dat zo snel mogelijk te gaan doen. Kijk op de website van de provincie Overijssel (zoek op voucherregeling) voor alle relevante informatie over de regeling en het digitale aanvraagformulier.

http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@LzA/voucherregeling/


Terug naar het overzicht