Nana Ohlhardt ontwikkelt uniek online trainingsprogramma voor personeelsmanagement

Nana Ohlhardt ontwikkelt uniek online trainingsprogramma voor personeelsmanagement

Nana werkte als zelfstandig projectleider en interim manager in de zorgsector en merkte dat veel zorgorganisaties moeite hebben om de interne flexibiliteit en planning goed te regelen. Na onder meer een aantal gesprekken bij het Ondernemershuis is ze daarom gestart met FlexConnectie by Ohlhardt.

Wat is je voorgeschiedenis?
‘Ik heb de afgelopen 13 jaar freelance binnen de GGZ, Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, kinderopvang en ouderenzorg gewerkt. Er is sprake van een hoge werkdruk, waardoor er veel onrust op de werkvloer ontstaat. Organisaties hebben vaak het idee net te laat te zijn met het tijdig  op- en afschakelen van zorgpersoneel door o.a. fluctuaties van de zorgvraag. Daar wilde ik iets mee.

Als zp’er met wisselende inkomsten was ik op zoek naar mogelijkheden mijn inkomstenstroom wat meer te stabiliseren, zodat  ik minder afhankelijk zou worden van opdrachten.’

Contact met het Ondernemershuis?
‘Ik kende het Ondernemershuis via de dames van het secretariaat. Ik heb gesproken met bedrijfscoach Marian Heezen en salescoach Tamara Ranty.’

Wat leverde dat op?
‘Op basis van die gesprekken ben ik mijn plan verder gaan uitwerken. Bedrijfscoach Marian Heezen adviseerde mij een online training op te gaan zetten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het ontwikkelen van een uitgebreid online programma. Voor zover ik weet ben ik de enige die een dergelijk online programma over dit onderwerp aanbiedt.’

Wat kwam eruit?
‘Al die zaken die ik in mijn dagelijks werk tegenkwam, heb ik verwerkt in een praktisch online programma, dat organisaties helpt met het oplossen van hun interne flexvraagstukken. Dit online programma is bedoeld voor HR-functionarissen, managers en teamleiders en bestaat uit vijf modules. Per module zijn er filmpjes, opdrachten en maak je een plan van aanpak dat is toegespitst op de situatie binnen de eigen organisatie. Na het doorlopen van het programma is  onder meer bekend hoe je een aantrekkelijke(r) werkgever wordt voor nieuwe ( flex)medewerkers en hoe de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsinzet een cruciaal HR-instrument kan worden, verankerd in de organisatie. Online en live ondersteuning maken tevens deel uit van het programma.

Was het contact met het Ondernemershuis nuttig?
‘Ik kan beginnende ondernemers aanbevelen te gaan sparren met een bedrijfscoach of de workshops te gaan volgen. Persoonlijk heb ik ook ervaren dat het prettig is om na verloop van tijd eens te reflecteren en te sparren over welke mogelijkheden er nog meer zijn voor je bedrijf. De contacten binnen het Ondernemershuis hebben mij hiermee geholpen.

Nana Ohlhardt 06-24258328

info@flexconnectie.nl
www.flexconnectie-onlinetraining,com