Juridisch

Juridisch

Voordat je van start gaat, beslis je in welke vorm je de onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. Je kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenoemde rechtspersoon in het leven te roepen.

De vorm die je kiest voor de uitoefening van je onderneming, heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor de aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op je belastingverplichtingen. Een rechtspersoon is de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit de onderneming

Rechtsvormen

  • Eenmanszaak
  • Maatschap
  • Vennootschap onder firma
  • Besloten vennootschap
  • Stichting of vereniging

Als startende ondernemer moet je, behalve de rechtsvorm, ook een aantal andere belangrijke juridische zaken regelen. Denk aan het opstellen van je algemene voorwaarden en inkoop- of samenwerkingscontracten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. Daarin wordt van alles geregeld over een overeenkomst. Deze overeenkomst kan afgesloten zijn tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe je een klacht moet indienen. Als je eenmaal de voorwaarden hebt opgesteld, hoef je deze niet elke keer met je klanten door te nemen.

Door het opstellen van algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten jij en je klant hebben. De zogenaamde 'kleine lettertjes' besparen je een hoop tijd. Jouw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Het werken met duidelijke algemene voorwaarden kunnen de risico's die je als ondernemer loopt, verkleinen.

Samenwerkingscontract

Een samenwerkingscontract, ook wel samenwerkingsovereenkomst genoemd, is een contract of overeenkomst waarbij twee of meer partijen afspraken ten aanzien van hun samenwerking vastleggen. Het belang van een (gedegen) samenwerkingscontract wordt in de praktijk nogal eens onderschat.

Samenwerking tussen partijen is aan de orde van de dag. Of het nu om een samenwerking gaat tussen studenten in een projectgroep of tussen bedrijven onderling, er worden heel veel activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. Natuurlijk is het (geldelijk) belang bij een samenwerking tussen studenten anders dan bij een samenwerking tussen bedrijven. Hoe klein of groot de belangen ook zijn, bij iedere samenwerking hebben partijen baat bij het vastleggen van bepaalde afspraken. Op deze manier voorkom je, althans dat is de bedoeling, dat er op een later moment discussie ontstaat over wat er is afgesproken.

Handige links: 

jpr.nl/samenwerkingscontract 
ondernemersplein.nl
ondernemersplein.nl/ondernemen
ikgastarten.nl