Informatie voor eerste contact

Informatie voor een eerste contact

Informatie voor eerste contact

Als je vragen hebt, kun je deze stellen tijdens een informatie- en adviesgesprek. Om je zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we informatie van je nodig zodat we ons kunnen voorbereiden. Vul daarom het onderstaande aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Als je dit hebt verstuurd, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om een datum voor een gesprek te plannen. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. 

Mail naar: info@ondernemershuis-deventer.nl.

 

 

Contactformulier

Bedrijfsnaam
Persoonsnaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode
plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Inkomensstatus
Omschrijving bedrijfsidee

Privacy beleid van Stichting Ondernemershuis Deventer:

Stichting Ondernemershuis hecht veel belang aan uw privacy. Daarom houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG) en gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Onze dienstverlening betreft advisering en ondersteuning van (startende) ondernemers. Daarom gebruiken wij uw gegevens om u via nieuwsbrieven of via direct contact (bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch) te informeren en te adviseren over uw bedrijf en uw plannen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doelen.

Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of omdat wij dat wettelijk verplicht zijn. Als wij voor de uitvoering van onze dienstverlening persoonsgegevens delen met derden, dan leggen wij hen dezelfde zorgvuldigheidsverplichtingen op.

Wij bewaren de persoonsgegevens:

-       Totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen.

-       Na beëindiging van onze dienstverlening aan u.

In verband met rapportage- en verantwoordingsverplichtingen worden persoonsgegevens uiterlijk twee volledige kalenderjaren na de hier genoemde momenten definitief verwijderd uit onze archieven.

In het Privacy Statement op onze website leest u meer over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Voor meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens en privacy omgaan kunt u contact opnemen met info@ondernemershuis-deventer.nl

Wilt u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact op via info@ondernemershuis-deventer.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen vier weken op uw verzoek.

* Verplichte velden