Financiën

Financiën

Als beginnende ondernemer kun je de start van je bedrijf natuurlijk helemaal zelf bekostigen. Maar als het op financiering aankomt, zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Als starter kun je namelijk gebruikmaken van diverse aantrekkelijke subsidie- of andere regelingen.

Wat is het nut van een financieel plan?

Het financieel plan is een hulpmiddel om te bepalen of jouw bedrijfsidee haalbaar is. Het helpt je om mogelijke financiers te overtuigen geld te verstrekken aan je onderneming en vormt dus de basis voor je gesprekken met hen.

Het maken van een financieel plan hoeft niet moeilijk te zijn. Baseer het plan op je eerder geschreven ondernemersplan en houd het praktisch. Met een gericht marktonderzoek en een concreet marketingplan (en onderdeel van je ondernemingsplan) zorg je voor een degelijke onderbouwing van de cijfers.

Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk zelf aan de slag gaat met het financieel plan. Een keer aanvullend sparren met een specialist, zoals een accountant, kan je natuurlijk wel helpen om de stap naar een financier zo goed mogelijk voor te bereiden.

Begroting opstellen

Een vast onderdeel van het financieel plan is het opstellen van een begroting. Met een exploitatiebegroting, waarbij je de verwachte omzet en de te maken kosten met elkaar vergelijkt, kun je vaststellen of je winst of verlies gaat maken. 

Met een gedegen begroting krijg je grip op je zaak. Het biedt houvast en vertrouwen in de haalbaarheid van je onderneming. Die begroting maak je dus vooraf. Als je eenmaal gestart bent, stel je eenzelfde overzicht op maar dan met de werkelijk gerealiseerde omzet en de gemaakte kosten. Hiermee kun je vaststellen of je met je bedrijf nog op de vastgestelde koers zit, of dat sommige zaken uit de pas dreigen te lopen. Zo niet, dan kun je tijdig bijsturen. Dat geldt zowel voor de gemaakte kosten als voor de gerealiseerde opbrengsten.

Als je dit goed doet, sluit je begroting elk jaar beter aan op de werkelijkheid. Je hoeft minder vaak bedragen te schatten omdat je uit ervaring weet wat er aan financiele middelen nodig is. Je krijgt dus steeds meer grip op de bedrijfsvoering.

Handige links:

ondernemersplein.nl
ikgastarten.nl
belastingdienst.nl