Besluit Bijstandsverzekering Zelfstandigen - Bbz - Tozo

Besluit Bijstandsverzekering Zelfstandigen - Bbz - Tozo

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

Voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd
De rijksoverheid moet deze tijdelijke regeling (Tozo) nog opstellen. De gemeente neemt aanvragen in behandeling, maar kan geen besluit nemen totdat die regeling van kracht wordt. Wel kan de gemeente een voorschot verstrekken. Heeft u als zelfstandige acute financiële problemen, dan kunt u een verzoek doen voor zo’n voorschot.

Ondernemers die zich al hebben laten registreren via het Ondernemershuis of de gemeente worden deze week benaderd via e-mail om (digitaal) een aanvraag voor levensonderhoud/voorschot of bedrijfskrediet in te dienen.

Ondernemers die zich nog niet hebben gemeld kunnen een aanvraag voor levensonderhoud/voorschot of bedrijfskrediet indienen via de volgende link. Dit formulier is ook te bereiken via de website van het GROS (www.hetgros.nl). De nieuwe crisisregeling kent een terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Het is niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat het Ondernemershuis en de gemeente.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.