Anke en Alida gunnen iedereen een oplaad-dag

We kennen het allemaal wel. Volle agenda’s en een keurslijf van vaste patronen en lange dagen. Dan is het wel zo lekker om een dag echt de tijd te hebben om daar eens bij stil te staan, en welke verandering je zou willen aanbrengen. Anke Buma en Alida Dijkstra ontwikkelden het idee voor het organiseren van oplaad-dagen. Spannend, want beide zijn nooit ondernemer geweest. Hoe kun je bijvoorbeeld je idee het beste promoten? Het Ondernemershuis speelde daarin een belangrijke rol.

Beide dames kennen elkaar van de Academie Mens en Arbeid bij Saxion. Anke Buma werkt al jaren als docent bij Saxion binnen de opleiding Toegepaste Psychologie en als trainer bij de Academie Mens en Arbeid. Daar houdt ze zich bezig met coaching, motiverende gespreksvoering en training. Alida Dijkstra heeft in de arbeidsbemiddeling en daarna 15 jaar in de jeugdzorg gewerkt, maar voelde zich daar uiteindelijk niet meer zo thuis. Naast het organiseren van oplaaddagen werkt ze momenteel in de horeca.

Anke: ‘Ik hoorde heel vaak om me heen opmerkingen als: ik heb het zo druk, ik wordt geleefd, heb geen tijd meer voor mezelf etc. Langzamerhand begon het idee te groeien dat ik daar iets mee zou kunnen gaan doen. Iets op het snijvlak van coaching en positieve psychologie. Een ontzorgdag, op een mooie plek, een gelegenheid om tot rust te kunnen komen. Maar moest ik dat allemaal alleen gaan uitvoeren? Toen ik Alida erover vertelde zei ze direct: ‘Ik wil hier wel aan meedoen.’ Ik had al als werktitel oplaad-dag bedacht. Samen zijn we de inhoud gaan bepalen en in de omgeving van Deventer gaan zoeken naar geschikte locaties.’

Naar het Ondernemershuis
Alida: ‘Locaties en invulling bedenken was geen probleem, maar de communicatie was wel een ding. Dus hebben we een afspraak gemaakt bij het Ondernemershuis. Na een intake kwamen we uit bij Tamara Ranty. Daar hebben we gezamenlijk een individueel traject gevolgd.’ ‘Het grappige was dat we eigenlijk helemaal geen ondernemers wilden worden’, vertelt Anke, ‘We wilden dit doen naast ons reguliere werk. We hadden een leuk idee en moesten er eerst achter zien te komen of er behoefte aan was.’

Wat heeft het Ondernemershuis jullie opgeleverd?
‘Heel veel’, is Anke stellig. ‘Tamara beschikt over een groot netwerk en heeft ons veel tips gegeven en aan contacten geholpen. We hebben ons gepresenteerd op een Catch-avond in het Havenkwartier. Hadden nog nooit zo iets gedaan, maar het ging heel goed! Tamara heeft ook een Facebook-planning gemaakt.’  Alida: ‘Tamara had allemaal praktische tips voor onze website, tot aan het laten drukken van kaartjes toe. Eigenlijk alles wat te maken heeft met jezelf verkopen want dat vinden we heel lastig.’ Ze hebben zich tijdens maandelijkse ondernemersspreekuur door KroeseWevers laten adviseren over belastingzaken en door KNOX over slim adverteren op Facebook. Anke: ‘Super dat wij  hier allemaal gebruik van konden maken!’

Geen teambuilding of wellness
‘Onze oplaad-dag is echt anders van opzet’, legt Anke uit. ‘Wij willen juist een luchtige dag waarbij we de positieve emoties willen stimuleren. Kleinschalig, persoonlijk, een warm welkom bieden. Met koffie en een lunch op een mooie plek waar we ook naar buiten kunnen. Na kunnen denken over waar je goed in bent of energie van krijgt. Zaken kunnen uitspreken naar elkaar. Creatief aan de slag, bewegen op fijne en originele muziek, Haptonomie, mindfulness of ACT.’

De start
Anke en Alida hebben inmiddels twee individuele dagen georganiseerd waarbij zij zelf de rol van gastvrouw en facilitator vervullen. Alida: ‘We hebben voor de hele dag opdrachten en werkvormen. Er is daarnaast elke dag een extra onderdeel dat wordt verzorgd door een andere professional, zoals een creatief therapeut. Nu ging het nog om individuele inschrijvingen maar bedrijven vormen ook een interessante markt. Anke: ‘We gaan voor het eerst een dag voor team van 20 mensen van één bedrijf verzorgen. En een tweede dag zit eraan te komen.’  

Alida: ‘Het kan een werkgever echt veel opleveren als voorkomen wordt dat personeel gaat uitvallen.’ ‘Bedrijven hebben meestal wel trajecten voor het personeel maar die beginnen vaak pas als mensen al uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen’, weet Anke. ‘Preventieve interventies zijn er nog maar weinig, terwijl daar in deze hectische tijd juist veel behoefte aan is. Een luchtige dag zoals wij die organiseren, kan precies dat zijn waar mensen op zitten te wachten.’

Toekomst
Mannen vormen nog een minderheid tijdens de oplaad-dagen. Anke: ‘Maar we kunnen met dit format veel kanten op. Ik kan me voorstellen dat we op termijn ook aparte mannen- of jeugdgroepen gaan faciliteren. We gaan dit jaar verschillende dingen uitproberen qua locaties en professionals. Meerdere dagen na elkaar zijn ook mogelijk. We kijken gewoon waar behoefte aan is.’

Anke Buma 06-12617083, Alida Dijkstra 06-15329812

www.oplaad-dag.nl