WELKOM X
Ben je een startende of ervaren Deventer ondernemer of denk je er serieus over om een eigen bedrijf te beginnen?
Dan kun je met al je vragen bij ons terecht. CONTACTPAGINA

ZZP en coronavirus: welke hulp is er?

Zaterdag 14 maart 2020

Het coronavirus krijgt onderhand flinke greep op de Nederlandse economie. Zzp’ers beginnen de gevolgen te merken, vaak direct in hun portemonnee. Wat zijn de mogelijkheden als je als zzp’er tijdelijk in zwaar weer komt ten gevolge van het coronavirus?

Welke hulp is er?

Momenteel zijn er voor zzp’ers twee mogelijkheden:

1. De overheid heeft een versnelde openstelling van de BMKB-regeling beloofd.

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als je onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat voor je garant staan. De Nederlandse staat zal vanwege het coronavirus vanaf eind maart eerder garant staan voor ondernemers. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal tweehonderdvijftig werknemers en voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Starters en innovatieve ondernemers kunnen gebruik maken van nog ruimere faciliteiten. Jouw bank kan je alles vertellen over het BMKB. De bank besluit ook of je in aanmerking komt voor een borgstellingkrediet.

2. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden.

Door het Bbz kun je tijdelijk een uitkering ontvangen totdat je weer in je eigen levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. De belangrijkste eis om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering is dat je bedrijf wel rendabel is om in de toekomst weer in je eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. De gemeente waarin je woont bepaalt of je voor een Bbz-uitkering in aanmerking komt. Je moet ook via de gemeente de uitkering aanvragen. Inmiddels hebben meerdere partijen, waaronder ZZP Nederland, de gemeenten opgeroepen om ruimhartig om te gaan met aanvragen voor een Bbz-uitkering.

Momenteel zijn er nog geen mogelijkheden door de regering opengesteld uit algemene middelen om het bedrijfsleven te helpen om financiële tegenslag door het coronavirus het hoofd te bieden.

Uitstel Belastingdienst

Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. Wordt het verzoek toegekend, dan zet de Belastingdienst de invordering stop. De uiteindelijke beoordeling vindt achteraf plaats.

Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.

Meer informatie en helpdesk: ZZP Nederland

PARTNERS

Samen met onze partners stimuleren en versterken wij ondernemerschap in Deventer.
Met expertise kun je als ondenemer versnellen en groeien.