Bas Noor subsidieadvies

Subsidiescan

Ik help startende en gevestigde ondernemers hun doelstellingen te bereiken en hun ambities te verwezenlijken met behulp van subsidies. Dit doe ik door hen inzicht te geven in subsidiemogelijkheden op regionaal, nationaal en Europees niveau door het aanbieden van subsidiescans; zowel enkele subsidiescans voor een momentopname als een jaarabonnement op een subsidiescan. Met dit jaarabonnement is men het gehele jaar door op de hoogte van de meest actuele situatie rondom subsidies en kan men daar direct en adequaat op reageren. Ik adviseer ondernemers op de meest kansrijke subsidies die ingezet zouden kunnen worden om strategische (beleids)doelstellingen te behalen. Ook kan ik vervolgens het hele traject van subsidieaanvraag tot eindverantwoording voor mijn rekening nemen.

Ook voor starters

Onderzoek doen naar subsidiemogelijkheden door middel van een subsidiescan en een eventuele subsidieaanvraag laten verzorgen door een expert kan interessant zijn voor zowel gevestigde als startende ondernemers. Er bestaan zeer veel subsidies op allerlei thema's die elk op hun beurt weer vele subthema's beslaan. Ondernemers hebben vaak geen volledig overzicht van relevante regelingen. Dat is haast ook niet te doen wanneer je geen expert bent; subsidieprogramma's zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Regelingen staan veelal maar korte periodes open en indiening vraagt veel voorbereiding en papierwerk. Vaak is er competitie bij de aanvraag en worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het projectvoorstel en de uitvoering van het project. Toch is het zaak om geen subsidiegeld te laten liggen en ik kan ondernemers hierbij ondersteunen.

Contact met Bas Noor

Prins Hendriklaan 7
7437 XB Bathmen

T: 06-249 819 10
E: info@basnoor.nl

Website