AEGTE organisatieontwikkeling

Grip op succes®: van toevallig naar voorspelbaar succes

Wilt u ook dat wat u afspreekt met uzelf, uw organisatie en uw klanten en hetgeen u daadwerkelijk realiseert, zoveel mogelijk hetzelfde is? Wilt u ook dat uw organisatie de telkens veranderende visie en strategie op klant en markt, iedere dag planmatig door weet te vertalen naar gewenste doelen en acties, op ieder niveau in de organisatie? Wilt u ook dat uw klanten uw organisatie structureel vertrouwen op uw woorden en uw consequente daden? Kortom, verlangt u ook naar een ontwikkeling van u en uw organisatie van 'toevallig naar voorspelbaar succes'? Dan is AEGTE Organisatieontwikkeling een aansprekend strategisch partner voor u.

Succes is een methode en een mindset

Bij AEGTE geloven we dat privé en zakelijk succes wordt bepaald door methodes, mindset en focus. Iedere leider/ondernemer heeft te maken met onverwachte omstandigheden en met ervaringen uit zijn verleden. Hoe hij/zij daarmee omgaat bepaalt het verschil tussen succes of falen. Vanuit haar methode Grip op succes ® zoekt AEGTE in de rol van businesscoach & organisatieontwikkelaar met u en uw organisatie naar winnende methodes en een passende mindset bij uw businessactiviteiten. Zowel op het psychologische als op het bedrijfskundige vlak.

Uw organisatie permanent wendbaar

AEGTE begeleid kleine en grote strategie- en cultuurontwikkelingstrajecten. Aegte houdt zich bezig met businesscoaching en organisatieontwikkeling op de gebieden Klant & Markt, Processen & Systemen, Personeel, Cultuur, Leiderschap, Resultaat & Financiën. AEGTE creëert een gedragen collectieve ambitie die samenwerking, besluitvorming en realisatie van doelen 'meer als vanzelf' laat verlopen. Daardoor ontstaat een resultaatgerichte balans tussen de menselijke psychologie en de noodzakelijke focus op product- en marktambities. Bij AEGTE staat niet het tijdelijk 'fixen' van problemen door middel van een 'tip of truc' centraal, maar gaat het om het ontwikkelen van permanente wendbaarheid ten opzichte van het functioneren van uzelf, uw (klant- en medewerkers) relaties en uw (markt)omstandigheden. We versterken het vermogen van u en uw organisatie om dagelijks te kunnen handelen vanuit de gewenste toekomstvisie, vanuit een telkens verschuivende (markt)realiteit.

Uw concurrentiepositie duurzaam versterkt

AEGTE richt zich op startende en gevestigde ondernemers die zich permanent wendbaar willen blijven onderscheiden in hun markt. Vanuit de methode Grip op succes ® vertaalt AEGTE kansrijke businessconcepten (heldere visie op het product/dienst en markt). Stelt met hen de gewenste doelen en acties vast (focus: alles wat je aandacht geeft groeit). En ontwikkelt met ondernemers, directeuren en leidinggevenden en hun teams een winnende mindset en een praktisch plan van aanpak (de AEGTE methode ®). Succes wordt voorspelbaar in plaats van toevalling. Bij AEGTE kunt u dus terecht voor integrale ontwikkeling van: Strategie, Marketing, Procesoptimalisatie (incl. ICT), Cultuur, Leiderschap en Resultaatgerichte sturing.

AEGTE en het ondernemershuis willen daarmee het regionale ondernemerschap en de concurrentiepositie van regionale ondernemingen duurzaam versterken.

Contact met AEGTE

Uw contactpersoon is Harold Viscaal.

T: 0570-611164
E: harold.viscaal@aegte.nl

Website


Interview

Lees hier het interview met AEGTE in de digitale nieuwsbrief van het ondernemershuis.